Vòng tay phong thủy mệnh Hỏa

Mệnh người khuyết Hỏa sinh vào mùa Đông : từ 8/11 – 18/02 dương lịch ( Dư Thủy – Thiếu Hỏa ) .Với Mệnh người khuyết Hỏa, bát tự sẽ lạnh giá khiến mệnh chủ ảnh hưởng đến tâm thái, tinh thần thiếu cân bằng, đôi lúc quá an phận thủ thường hoặc thiếu ý…

Xem thêm →