Ngũ hành tương khắc

Bạn có biết bạn đang thuộc mạng nào trong ngũ hành bát quái, mạng của bạn khắc với mạng nào, nên tránh xa mạng nào?
Theo chánh ngũ hành: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy Khắc Hỏa, Hỏa Khắc Kim. Mỗi mạng khắc nhau gặp nhau thì luôn gặp tai ương và xảy ra tai nạn. Nhưng bên cạnh đó theo ngũ hành nạp Âm, có những mạng khắc nhau chưa chắc là chuyện xấu mà nó còn mang lại tài lợi, phúc lộc, công danh tiến chức.

ngu-hanh-tuong-khac
Có 5 đoạn thơ nói về 5 hành khác nhau chỉ rõ mối tương khắc của mỗi hành.
HÀNH KIM
Sa Trung, Kiếm Phong lưỡng ban cầm
Nhược cư Chấn địa tiện tương xâm
Ngoại tứ Kim tu kị Hỏa
Kiếm sa vô hỏa, bất thành hình.
Có nghĩa là: Hai ngũ hành Sa Trung Kim và Kiếm Phong Kim nếu gặp phải Mộc thì sẽ khắc ngay. Ngoài ra bốn ngũ hành khác của mạng Kim như Hải Trung Kim, Bạch Lạp Kim, Kim Bạch Kim, Xoa Xuyến Kim đều kị Hỏa. Sa Trung Kim và Kiếm Phong Kim chẳng những không kị Hỏa và phải còn nhờ Hỏa tôi luyện nên, nhờ Hỏa tạo nên hình. Hỏa càng mạnh càng khốc liệt thì Sa Trung Kim và Kiếm Phong Kim càng sắc bén càng mạnh mẽ.

ngu-hanh-tuong-khac-a4
Nhưng nếu can chi gặp xung khắc địa vung thì bạn nên tránh đi là tốt hơn. Ví dụ như Nhâm Thân, Quý Dậu là Kiếm Phong Kim ( sắt đầu kiếm) gặp phải năm Bính Dần, Đinh Mẹo là Lư Trung Hỏa (lửa trong lò) thì nên tránh.
?HÀNH HỎA
Phú Đăng, Lư Hỏa, Kỷ sơn đầu.
Tâm gia nguyên lý phạ Thủy lưu
Ngoại bửu tam ban phạ
Thủy Nhứt sanh y lộc, cận vương hầu.
Có nghĩa là: Phú Đăng Hỏa, Lư Trung Hỏa, Sơn Đầu Hỏa đều khắc Thủy. Ngoài ra, Thiên Thượng Hỏa, Tích Lịch Hỏa, Sơn Hạ Hỏa lại không sợ Thủy. Mà trái lại nhờ Thủy đem lại sức mạnh và tài lộc và vương chức cho 3 mạng thuộc Hành Hỏa này.

ngu-hanh-tuong-khac-a7
?HÀNH MỘC
Tòng bá, Dương Liễu, Tang Đố Mộc Thạch lựu, Đại lâm kị, Kim đao
Duy hữu thẫn nhiên Bình địa Mộc
Vô kim, bất đắc thượng thanh vân.
Có nghĩa là: 5 mạng của hành Mộc là Tòng bá Mộc, Dương liễu Mộc, Tang đố Mộc, Thạch lựu Mộc, Đại lâm Mộc đều ki Kim. Chỉ có duy nhất Bình địa Mộc không khắc Kim, mà nhờ Kim đem lại công danh phú Quý.
?HÀNH THỦY
Thủy kiến Thiên hà, Đại hải lưu
Nhị giả bất pha Thổ vi cừu
Ngoại hữu số ban tu kị Thổ
Nhút sanh y lộc tấn nan cầu.
Có nghĩa là: Thiên hà Thủy và Đại hải Thủy không sợ Thổ, nhưng nếu gặp can chi thiên khắc địa xung thì nên tránh xa. Ví dụ: Binh Ngọ, Đinh Mùi là Thiên Hà Thủy (nước trên trời) gặp phải Canh Tý, Tân Sửu là Bích Thượng Thổ ( đất trên trời ) là không nên.

ngu-hanh-tuong-khac-a2
Ngoài ra, Giang Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, Trường Lưu Thủy, Đại Khuê Thủy đều khắc Thổ. Nếu gặp thổ thì không thể đem lại tiền tài, phúc lộc cho bản thân mình.
?HÀNH THỔ
Thành đầu, Ốc thượng dữ Bích Thượng
Tam Thổ nguyên lai pha Mộc xung.
Ngoại bửu tam ban bất pha Mộc
Nhứt sanh thanh quí, bộ Thiềm cung
Có nghĩa là: Thành đấu Thổ, Ốc thượng Thổ và Bích Thượng Thổ vốn sợ Mộc xung khắc. Ngoài ra, Lộ Bàng Thổ, Đại Địch Thổ, Sa Trung Thổ đều không sợ Mộc. Trái lại khi gặp Mộc thì đời càng thanh khiết cao sang, thăng quan tiến chức.

——————————————————————————————————————-

  • Hãy liên hệ với Lâm Mộc Bảo. Để hiểu hơn về vận mệnh bản thân và chọn cho mình một chuỗi vòng tay phong thủy phù hợp :
  • Address : 256A Đặng Tiến Đông, Đống Đa, HN
  • Hotline : 0914 666 671 – 0972 836 098
  • Website http://lammocbao.com